doğal afet türleri

AFET NEDİR?

En genel tanımla insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal olaylara afet denmektedir.

DOĞAL AFET NEDİR?

İnsan faktörü olmadan üretim, altyapı, ulaşım ve haberleşme gibi genel hayatın zorunlu vasıtalarının akışını bozacak şekilde aniden ve belirli bir süre içersinde meydana gelen doğal yer ve hava harekâtıdır.

Hepimizin bildiği gibi doğal afetlerin bir kısmı önceden bilinmekle birlikte çeşitli tedbirler alınıp vereceği zarar engellenmekte veya en aza indirilmektedir. Ancak bazılarının ne zaman olacağı önceden bilinmemekle birlikte şiddeti ve etkisi hesaplanamamaktadır. Mesela depremi örnek gösterebiliriz. Diğer doğal afetleri de sayacak olursak;

DÜNYADA GÖRÜLEN BAŞLICA DOĞAL AFETLER

       A. Sel       B.erozyon       C. Çığ       D. hortum       E. Fırtına       F. Tipi       G. Yıldırım Düşmesi       H. Dolu       İ.deprem       J. Kuraklık        K. Orman Yangını        M. İklim Değişiklikleri'dir. SEL

Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir. Bir akarsu veya deniz, göl gibi büyük su kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir, bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar ve "sel" adı verilen bir doğal felakete sebebiyet verir.

 EROZYON

Erozyon, başta toprak ve kayaç materyalleri olmak üzere yer küre üzerindeki çeşitli yüzey maddelerinin dağlık ve tepelik arazilerden eğimler boyunca, yer kabuğundan ayrılması ve doğal etkenlerle başka bölgelere taşınması olayıdır

 

 

 

 

ÇIĞ

Çığ, farklı nedenlerden dağdan aşağıya kayan büyük bir kar miktarıdır. Bol kar yağışı olduğunda, taze kar tabakasının alttaki eski tabakayla iyi kaynaşmaması sonucu, Rüzgârın kaldırdığı büyük bir kar kitlesinin aşağı inerek alttaki kar tabakası üzerinde kayması sonucu Ve bir hayvan veya kayakçının oynak kar tabakasını çiğneyerek harekete geçirmesi sonucu çığ oluşabilir.

HORTUM

 

Bir Hortum hiddetle dönen bir hava kolonudur. Uzaktan görüldüğünde dondurma

Külahına benzer. Sýklýkla Kuzey Amerika' nın iç, doğu ve kuzey doğusunda görünmekle birlikte Avustralya, Japonya, Orta Asya, İngiltere, İtalya da görülür. Küçük boyutlu olanları Türkiye' de de görülmektedir.

 

DEPREM

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeni ile ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dağlar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denir,

Diğer bir tanımla;

Yerkabuğunun derinliklerinde katmanların kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesinden dolayı oluşan sarsıntılardır.

Depremler saniyelerle hesaplanacak kadar kısa sürüp verdiği zarar çok büyük olmaktadır. Asıl zarar veren deprem ana şok denilen depremdir. Yıkıcı özelliği olan bir depremdir. Ana şoktan önce hafif şiddetinde öncü bir deprem olur. Bu depremin yıkıcı özelliği yoktur. Ana şoktan sonra meydana gelen deprem ise artçı deprem olup yıkıcı özelliği olabilir. Meydana gelen bu depremlerde insanlar çeşitli şekilde zarar görebilirler. İnsanlar üzerinde şok etkisi yapar. Sakatlıklara, öksüz kalmalara, bulaşıcı ve salgın hastalıklara ve psikolojik bozuklukların çıkmasına sebep olur. Ülkenin ekonomik kayıplar vermesine sebep olur.

DOĞAL AFETLERİN NUFUSA VE İNSAN YAŞAMINA ETKİLERİ

Afetlerin doğurduğu sonuçlara baktığımızda; en başta can ve mal kaybına neden olurlar. Can kayıpları insan ve hayvanların ölmesi; mal kayıpları ise eşya bina ve tarım alanlarının zarar görmesidir. Kayıpların bir kısmı doğrudan hemen afetle birlikte ortaya çıkarken bir kısmı ise belirli bir süre sonra ortaya çıkmaktadır. Örneğin sel sırasında can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Ancak sel baskınından sonra sellerin getirdikleri moloz, kum ve balçıklar tarım alanlarını verimsizleştirerek dolaylı zararlarda meydana getirmektedirler.

Doğal afetlerden biri ve insanların korunmak amacıyla yaptığı binaların en büyük düşmanı. Son Pakistan ve İzmir depremleriyle yeniden gündeme gelen deprem konusuyla birlikte uzmanlar böylesine büyük bir felaket yaşayan insanların psikolojik olarak normale dönmesinin çok kolay olmadığını belirtiyor. Psikolog ve psikiyatrların söylediğine göre aradan geçen yıllara rağmen insanlar depremin etkilerini üzerlerinden atamamaktalar. Örneğin; Hala 10 katı asansör kullanmak yerine yürüyerek çıkmayı tercih edenler, iç çamaşırı ya da mayo ile duş alanlar, yada sırf üst katlarda oturuyor diye arkadaşlarını ziyarete gidemeyen depremzedeler gözlenmektedir.
 

             

                                                                  

 

 

 

 

Doğal afetler ülkede de çok büyük bir nüfus kaybına yol açmıştır. Doğal afetlerde(Tusunami, sel, deprem, vb.)birçok insan hayatını kaybetmiştir. Bu ölümler ülkenin nüfusuna etkilemişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

                          SON

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !